Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Homeart kliendilisti ja andmebaasi haldab Nordic Homeart OÜ (Registrikood: 12189847, käibemaksukohuslase number: EE101499772), mis on jaekaubandus- ja toitlustusettevõte ning kasutab majandustegevuses isikuandmeid püsikliendiprogrammis teenuste ja pakkumiste edastamiseks ja rakendamiseks.

Meiega saab ühendust meiliaadressil veeb@homeart.ee

Mis isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Inimeste puhul, kes külastavad ja kasutavad meie veebilehekülge, töötleme ja salvestame me järgmist infot:

 • Nimi, emaili aadress, telefoni number, kauba saatmise aadress, ostude info – veebipoes ostu sooritajalt. Kasutame ostja poolt sisestatud isikuandmeid tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Edastame isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 • IP aadress, geograafiline asukoht ja brauseri ja operatsioonisüsteemi info ja muu lehe kasutusega seotud info
 • Andmed sotsiaalmeedia kohta (näiteks kliendi tagasiside meie Facebooki lehel)
 • Küpsised, mis jagunevad:
 1. Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks.
 2. Analüütilised küpsised – aitavad meil pidada statistikat veebilehe kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel.
 3. Kommertsliku eesmärgiga küpsised – kasutame neid reklaami esitamiseks ja suunamiseks (sh teistel veebilehtedel), et meie külastajad näeksid just neid huvitava sisuga reklaame.

Meie veebilehel kasutavad küpsiseid ka välised veebiteenuste pakkujaid, nagu Facebook, Inc., Google Inc. Kui Sa ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Sinu arvutisse, siis võid need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on meie veebipoe osas pretensioone, palume need saata e-kirja aadressile veeb@homeart.ee või helistada telefonil: +372 6645056.

Inimeste puhul, kes liituvad Homearti poe püsikliendi- ja soodusprogrammiga salvestame ID-kaardilt ja/või suulise küsitlemise teel müügiprogrammi järgnevad andmed:

 • Nimi
 • E-posti aadress (uudiskirjade ja pakkumiste saatmiseks mitte rohkem kui 4 korda kuus.
 • Sünniaeg (sünnipäeval kehtivate soodustuste rakendamiseks)
 • Sugu (statistikaks)
 • Püsikliendiks vormistamisel ID-kaardilt automaatselt programmi laetavad isikuandmed edasiseks kliendituvastuseks ostude sooritamisel (isikukood, aadress, kodakondsus)
 • Sugu (et teha statistikat meie klientide eelistuste ja ostukäitumiste osas ja pakkuda paremat ostukogemust)
 • Maksetehingute info
 • Järelmaksu taotlemiseks vajalik info (palk, tööstaaž jms)
 • Ostude info (statistikaks ja boonusprogrammideks)

Me ei kogu delikaatseid isikuandmeid ehk andmeid, millest ilmneb isiku rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse orientatsiooni kohta.

Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?
 • Kliendisuhtluseks – identifitseerimiseks ja vajadusel suhtlemiseks
 • Turunduslikul eesmärgil
 • Uudiskirja saatmise eesmärgil (kui inimene on uudiskirja meilt tellinud. Uudiskirja tellimusest saab igal hetkel loobuda klikkides uudiskirja all vastavale lingile)
 • Loosimistel ja muudel sarnastel mängudel kasutame isikuandmeid selleks, et loosi läbi viija ja võitjaga ühendust saada
 • Statistika tegemise eesmärgil

Nordic Homeart OÜ võtab tarvitusele mõistlikud meetmed hoidmaks kliendi isikuandmeid turvaliselt ja kaitsmaks neid kadumise, ebaõige kasutamise, loata juurdepääsu, avaldamise, muutmise või hävimise eest. Töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. Kui isikuandmete vastutav töötleja tuvastab tõestatava rikkumise, mis tõenäoliselt kujutab endast ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab sellest koheselt Andmekaitse inspektsiooni, kõige rohkem 72 tunni jooksul.

Kus me isikuandmeid hoiame?

Isikuandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides, kes ei kasuta isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks. Me ei hoia isikuandmeid kauem, kui see on seadusega on lubatud. Kui andmesubjekt soovib olla unustatud, kustutame tema andmed sellisel määral, mida seadusandlus ei reguleeri.

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Nordic Homeart OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Me ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

 • maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile
 • kasutatava CompuCash laotarkvara probleemide ilmnemisel. Ektaco AS pakub meile selle toote litsentsi ühe osana platvormi kliendiandmete hoidmiseks. Ektaco ei oma ega töötle neid andmeid, vaid tarkvaraliste probleemide tekkimisel aitab meie volitatud esindajal neid lahendada.
 • kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest
 • andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on
 • me ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele
Ligipääs andmetele ja lisainformatsioon

Kui soovid saada rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta, meile usaldatud isikuandmetes muudatusi, parandusi, täpsustusi teha või oma varasema nõusoleku tagasi võtta, palun saada meile digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressi veeb@homeart.ee . Vastame sinu pöördumisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Täiendavat teavet isikuandmete privaatsusega seotud küsimustes leiad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (ametlikult – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. – ELT L 119, 04.05.2016, lk 1- 88).

Privaatsuspoliitika ja selle muutmine

Meie privaatsuspoliitika on mõeldud informeerimaks, millist teavet me enda klientide kohta kogume ja kasutame. Tulevikus võib tekkida vajadus, et me muudame enda privaatsuspoliitikat. Vastavad muudatused kajastame oma kodulehel või teavitame kliente eraldi. Soovitame külastada www.homeart.ee lehekülge, et olla soovi korral kursis meie privaatsuspoliitika muudatustega.

Koostatud ja vastu võetud 25.05.2018

Kinnitan.

Kairit Potisepp
Juhatuse liige
Nordic Homeart OÜ